SIA “Cietais rieksts”
 Investīcijas materiālajos aktīvos
Nr. 19-00-A00402-000013

SIA “Cietais rieksts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma  Investīcijas materiālajos aktīvos apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000013 ir iegādājusies elektrisko grēdotāju un uzstādījusi ogu saldēšanas-glabāšanas kameras.

 

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē“.