Cietais riekstsKONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Laipni aicinām Jūs iepazīties ar “Cietais rieksts” Konfidencialitātes politiku. Šī konfidencialitātes politika apraksta, kā “Cietais rieksts” (reģistrācijas numurs 44103005498, adrese: Valmieras iela 12A, Matīši) un mūsu grupas uzņēmums (SIA „ Cietais rieksts”, reģistrācijas numurs 44103005498) (turpmāk saukta „ Cietais rieksts”) iegūst un apstrādā personas datus, ko „ Cietais rieksts” iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē „ Cietais rieksts ” interneta mājas lapu (turpmāk saukti arī ‒ „Datu subjekts” vai „Jūs”).

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Jūsu personisko datu pārzinis ir SIA „ Cietais rieksts” vai cits „ Cietais rieksts” grupas uzņēmums, pie kā Jūs konkrētajā gadījumā vēršaties, lai iegādātos preci vai pakalpojumu.

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Konfidencialitātes politiku. Ja Jums ir kādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar „ Cietais rieksts”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.

KAD MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

Kad apmeklējat „ Cietais rieksts” veikalus, iegādājaties „ Cietais rieksts” preces vai izmantojat „ Cietais rieksts” pakalpojumus, ja esat pievienojies „ Cietais rieksts” lojalitātes programmai, „ Cietais rieksts” var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus:

vārds un uzvārds;

dzimšanas datums

kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);

darījuma dati (darījuma laiks, iegādātās preces, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

 Kad pievienojaties „ Cietais rieksts” lojalitātes programmai vai piesakāties „ Cietais rieksts” nomaksas pakalpojumam, „ Cietais rieksts” nepieciešams par Jums iegūt papildu datus. Šādā gadījumā „ Cietais rieksts” pēc vajadzības var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus:

datus par personas apliecību vai citu personu apliecinošu dokumentu (dokumenta numurs, personas identifikācijas kods);

informācija par ienākumiem un maksājumu saistību nepildīšanu;

bankas konts un bankas dati.

 Kad Jūs piesakāties darbā „ Cietais rieksts”, izmantojot pieteikuma veidlapu „ Cietais rieksts” tīmekļa vietnē vai kontaktējoties ar „ Cietais rieksts”, izmantojot citus saziņas līdzekļus, „ Cietais rieksts” var apstrādāt šādus Jūsu datus, tostarp personas datus:

vārds un uzvārds;

e-pasta adrese un tālruņa numurs;

vēlamais darba vietas reģions;

CV sniegtā informācija;

cita pieteikšanās procesā Jūsu sniegtā informācija:

Kad apmeklējat „ Cietais rieksts” tīmekļa vietni vai pašapkalpošanās vidi, „ Cietais rieksts” iegūst un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā iegūtos datus, piemēram, datus par Jūsu atrašanās vietu un izmantoto ierīci, IP adresi, vietnes apmeklējuma laiku, vietnē izmantotajām izvēlnēm u. tml.

Kad sazināties ar „ Cietais rieksts”, izmantojot „ Cietais rieksts” tīmekļa vietni, tālruni, e-pastu vai sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus (Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat vai citus nākotnes kanālus), „ Cietais rieksts” iegūst un apstrādā datus, kas rodas saziņas laikā, piemēram, Jūsu e-pasti, vaicājumi un citi dati, ko Jūs mums sniedzat vai atklājat.

„ Cietais rieksts” neprasa sniegt pārmērīgi daudz datu bez konkrēta nolūka. „ Cietais rieksts” neiegūst datus par Jums no trešajām personām vai publiskiem un privātiem avotiem, kas nav norādīti šajā Konfidencialitātes politikā.

NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATOJUMS, KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

„ Cietais rieksts” iegūst un apstrādā personas datus tikai norādītajiem likumīgajiem nolūkiem un kad apstrāde ir juridiski pamatota, vienmēr paturot prātā Datu subjektu intereses un tiesības, un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Kad apmeklējat „ Cietais rieksts” veikalus un iegādājaties „ Cietais rieksts” produktus vai izmantojat „ Cietais rieksts” pakalpojumus, mēs izmantojam no Jums iegūtos datus, lai ar Jums pildītu lojalitātes saistības.

Ja esat pievienojies „ Cietais rieksts” lojalitātes programmai, mēs apstrādājam Jūsu personas datus veidā, kā tas aprakstīts „ Cietais rieksts” lojalitātes programmas vispārējos noteikumos un nosacījumos.

Kad Jūs piesakāties „ Cietais rieksts” nomaksas pakalpojumam, mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai ar Jums noslēgtu un izpildītu nomaksas līgumu, tostarp, lai noteiktu Jūsu maksātspēju, iegūtu izziņas no Kredītu reģistra, tādējādi ļaujot mums pārliecināties, ka spēsit izpildīt savas maksājumu saistības un nepieciešamības gadījumā varētu Jums iesniegt prasību. Nosūtīsim Jūsu datus arī nomaksas pakalpojuma finansētājām. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai Jums nosūtītu „ Cietais rieksts”, „ Cietais rieksts” grupas uzņēmumu un „ Cietais rieksts” sadarbības partneru jaunumu un piedāvājumu e-pastu, ja esat mums snieguši attiecīgu piekrišanu vai abonējuši jaunumu un piedāvājumu saņemšanu „ Cietais rieksts” tīmekļa vietnē.

„ Cietais rieksts” var organizēt dažādas kampaņas un loterijas, izmantojot savus sociālos plašsaziņas līdzekļu kanālus. Ja izlemjat piedalīties kampaņā, kampaņas realizācijai Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši konkrētās kampaņas noteikumiem un nosacījumiem, tostarp mēs varam publicēt uzvarētāju vārdus un sazināties ar viņiem, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus.

Personas datu apstrāde citiem nolūkiem.

Zināmos gadījumos „ Cietais rieksts” var apstrādāt Jūsu personas datus, kad tas nepieciešams likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, ir noteikti gadījumi, kad mums jāsaglabā dati, kā to nosaka grāmatvedības vai nodokļu likumdošanas akti.

Turklāt ar īpašu Jūsu piekrišanu „ Cietais rieksts” var lietot Jūsu datus nolūkiem, kas nav norādīti šajā konfidencialitātes politikā. Balstoties uz Jūsu piekrišanu, „ Cietais rieksts” apstrādā Jūsu personas datus tādā mērā un nolūkā, kā tas ir īpaši atrunāts šajā atļaujā.

„ Cietais rieksts” jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu personas datu apstrādes likumību, iegūto personas datu drošību un datu aizsardzības principu ievērošanu.

„ Cietais rieksts” jānodrošina, lai piekļuve personas datiem tiktu piešķirta tikai tiem „ Cietais rieksts” darbiniekiem vai citām personām, kam piekļuve nepieciešama, lai veiktu ar datu apstrādes nolūkiem saistītos uzdevumus vai izpildītu likuma prasības. Visu „ Cietais rieksts” darbinieku, kam, veicot profesionālos uzdevumus, varētu būt saskare ar personas datiem, pienākums ir neizpaust personas datus.

„ Cietais rieksts” TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA un sīkdatnes

„ Cietais rieksts” tīmekļa vietnē apmeklētāji var saņemt informāciju par „ Cietais rieksts” veikaliem, produktiem, zīmolu un notiekošajām kampaņām, kā arī sazināties ar mums, pieteikties pie mums darbā un izmantot citas tīmekļa vietnes izvēlnes.

„ Cietais rieksts” tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, ko izmantojat tīmekļa vietnes apmeklēšanai (tālrunis, planšetdators u. tml.). Sīkdatnes galvenokārt izmanto, lai tīmekļa vietne strādātu daudz efektīvāk un nodrošinātu ērtu un individuālu lietotāja pieredzi. Piemēram, sīkdatnes saglabā datus par Jūsu veiktajām izvēlēm mūsu tīmekļa vietnē un kādas vietnes esat apmeklējis. Sīkdatnes neiegūst datus no Jūsu ierīces un nesaglabā personas datus.

Jūs tiekat informēts par sīkdatņu izmantošanu, kad pirmo reizi apmeklējat „ Cietais rieksts” tīmekļa vietni. Turpinot izmantot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu, izmainot Jūsu pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus. Savā pārlūkprogrammā sīkdatnes varat pilnībā bloķēt, iespējojot tās tikai noteiktās tīmekļa vietnēs, vai pilnībā iespējot. Ja atspējosit sīkdatnes, iespējams, dažas tīmekļa vietnes daļas nefunkcionēs pareizi.

„ Cietais rieksts” tīmekļa vietnē izmanto gan sesijas, gan pastāvīgās sīkdatnes. Pagaidu jeb sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas no Jūsu ierīces, līdzko aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas un tur tiek saglabātas līdz pat 26 mēnešiem.

„ Cietais rieksts” tīmekļa vietnē izmanto šādas sīkdatnes:

Absolūti nepieciešamās sīkdatnes, kam ir būtiska nozīme, lai Jums nodrošinātu iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes funkcijas.

Analītiskās sīkdatnes, kas iegūst informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un veidiem, kā apmeklētāji to sasniedz, u. tml. Mēs šo informāciju izmantojam, lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas problēmas un uzlabotu lietotāju pieredzi, mērķētas reklāmas un veicinošās tirgvedības nolūkā.

Trešo personu sīkdatnes. Dažu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālu (Facebook, Instagram) elementi ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietni, kas kopīgo sociālā plašsaziņas līdzekļa kanāla saturu mūsu vietnē un var izlasīt šo kanālu sīkdatnes, kā arī saglabāt tās Jūsu ierīcē. Šo sīkdatņu nolūks var būt sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālā izvietotās reklāmas personificēšana.

„ Cietais rieksts” tīmekļa vietne satur saites uz „ Cietais rieksts” publisko sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem un trešo personu vietnēm. „ Cietais rieksts” nav atbildīga par trešo personu tīmekļa vietņu drošību vai saturu, par to pilnībā ir atbildīgi šo vietņu īpašnieki. Kad apmeklējat jebkuru trešo personu tīmekļa vietnes vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnes, iesakām Jums iepazīties ar to konfidencialitātes nosacījumiem.

Nosūtot ziņas, attēlus vai komentārus „ Cietais rieksts” publisko plašsaziņas līdzekļu vietnēs, lūdzu, ņemiet vērā, ka pa publiskajiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļu kanāliem nosūtītā informācija ir redzama visiem šā kanāla lietotājiem un apmeklētājiem. Nedalieties sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar datiem, kurus Jūs nevēlaties atklāt sabiedrībai!

personas datus saturošie papīra dokumenti tiek iznīcināti vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA

Noteiktos gadījumos „ Cietais rieksts” var pārsūtīt personas datus trešajām personām Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros:

ja esat abonējis jaunumu saņemšanu e-pastā, mēs pārsūtām Jūsu kontaktinformāciju „ Cietais rieksts” tirgvedības partnerim, kurš veic e-pastu izplatīšanu;

ja vēlēsities izmantot „ Cietais rieksts” nomaksas pakalpojumu, mēs pārsūtīsim Jūsu datus nomaksas pakalpojuma finansētājam;

saistībā ar „ Cietais rieksts” tīmekļa vietnes, pašapkalpošanās vides un datu bāzu administrēšanu, piekļuvi Jūsu datiem var piešķirt „Cietais rieksts” IT atbalsta sniedzējiem;

Jūsu datus, ko esat snieguši, piesakoties darbam „ Cietais rieksts”, mēs varam pārsūtīt personāla atlases uzņēmumam, kas palīdz mums veikt darbinieku atlases procesu;

iekšējās vadības un klientu bāzes analīzes nolūkos „ Cietais rieksts” var nosūtīt Jūsu datus mātesuzņēmumam un citām grupas juridiskajām personām;

„ Cietais rieksts” var nosūtīt Jūsu datus valsts iestādēm, ja tas ir mūsu pienākums saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

„ Cietais rieksts” datu apstrādei piesaista tikai tās personas, kuru juridiskā adrese un datu repozitoriji atrodas Eiropas Ekonomikas zonā un kuri snieguši „Cietais rieksts” pietiekamas garantijas, ka tie lieto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai garantētu drošu personas datu apstrādi un pietiekamu datu aizsardzības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai. Visu datu apstrādātāju pienākums ir neizpaust personas datus.

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par „ Cietais rieksts” datu apstrādātājiem, lūdzu, sazinieties ar „ Cietais rieksts”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.

JŪSU TIESĪBAS.

Attiecībā uz personas datu apstrādi Jums ir visas piemērojamajos tiesību aktos noteiktās tiesības un, pirmkārt, šādas tiesības:

Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi – šī Konfidencialitātes politika sniedz vispārīgu informāciju par to, kā „ Cietais rieksts” apstrādā Datu subjekta personas datus un kādi dati tiek apstrādāti: lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar „ Cietais rieksts”.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem.

Datu atjaunināšanas un labošanas tiesības ‒ Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt Jūsu datus atjaunināt un izlabot kļūdainos. Personas datus var atjaunināt, iesniedzot attiecīgo lūgumu „ Cietais rieksts” vai arī „ Cietais rieksts” pašapkalpošanās vidē.

Tiesības izteikt iebildumus – Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi „ Cietais rieksts”, ja personas dati tiek apstrādāti „ Cietais rieksts” likumīgajās interesēs.

Tiesības ierobežot datu apstrādi – Jums ir tiesības pieprasīt „ Cietais rieksts” ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības pieprasīt dzēst personas datus ‒ Jums ir tiesības pieprasīt „ Cietais rieksts” izdzēst Jūsu personas datus.

Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo „Cietais rieksts” doto piekrišanu, un „ Cietais rieksts” pārtrauks šajā nolūkā veikto Jūsu personas datu apstrādi.

Datu pārnesamības tiesības ‒ Jums ir tiesības saņemt no „ Cietais rieksts” iesniegtos personas datus, kas ir iesniegti „ Cietais rieksts” rakstveidā vai vispārpieņemtā elektroniskā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt „ Cietais rieksts” nodod šos datus trešās personas pakalpojumu sniedzējam.

Ja vēlaties īstenot visas augstāk minētās lietas, kas saistās ar datu apstrādi, Jums jāsūta pieprasījums par to uz epastu: [email protected]