Projekta numurs: 18-00-A01620-000046
Projekta sākums: 01/05/2019
Projekta beigas: 31/07/2020
Projekta pārstāvis: Indra Rode

Projekta partneri: SIA “Raw bite” (vadošais partneris), SIA “Cietais rieksts” (partneris), APP Dārzkopības institūts (partneris)
Projekta mērķis: veicināt lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares un projektu sadarbību, lai – izstrādātu jaunus produktus – bioloģiskas izcelsmes augu piena (kaņepes un sojas pupiņas) saldējumu un dzērienus ar dažādām Latvijā audzētu ogu, augļu un dārzeņu piedevām. – nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīklā un citos komunikācijas kanālos.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

Finansējuma apjoms: 90 608,96 EUR
Finansējuma avots: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Institūta loma: Partneris

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē“.